سفارش تبلیغ
صبا

آمنه روسفید شد، بعضی ها روسیاه

ارسال‌کننده : گل دختر در : 90/5/9 3:2 عصر

بالاخره ماجرای قصاص مجرم اسید پاشی به آمنه بهرامی تمام شد. آمنه بزرگوارانه بخشید. می توانست در ازای چشمِ رفته و زیبایی برگشت ناپذیرش، نابینایی مجرم را بخواهد. این حقش بود. آمنه با آگاهی تمام بخشید. خواست ثابت کند که اسید پاشی لایق قصاص است و این حکم هم اجرا شدنی. حالا او بخشیده و از این بخشش آرامش دنیا و خیر آخرتش را خریده، شاید بقیه نبخشند!

بگذار هرکس هوای شوم دارد کمی دلش بلرزد که هر جرمی را جزایی است. آمنه یک دختر زیبا بود. حتما آرزوها داشته. نه قصاص برایش زیبایی می شد نه بخشش. اما او امروز به خیلی ها درس بزرگی داد.

اسلام می گوید یک سیلی هم که به ناحق خوردی جوابش را بده. بگذار ناحق به اهلش برگردد. «جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان قصاص می شود. و جراحت ها نیز قصاص دارند.»*

آمنه حقش را خوب فهمید. خوب تا آخر  ایستاد. لازم نیست آدم شعار حقوق بشر را در بوق و کرنا بکند تا بگویند طرف دنبال حقش است. چه بسا اینقدر عنوان حقوق بشر چشم و دلت را کور کرده باشد که نفهمی قصاص چشم در برابر چشم بی رحمانه و اهانت به شأن انسانی نیست. چرا مچ مجرم را نمی گیرید که تو با چه دل و رحمی این ظلم را در حق دخترک روا داشتی؟ با تو هستم نویسنده ی این مقاله. مسئول این سایت. یعنی حقوق بشر تا آنجا پیش رفته که جرم به این فجیعی را هم فعل عادی بشر می داند که اینطور تمام قد از آن دفاع می کند؟ این چه حقوق بشری است که دارد به جای قربانی - آمنه- تصمیم می گیرد؟ پس حق آمنه به عنوان یک بشر برای احقاق حقش چه می شود؟

می گویم چطور است برای احترام به شأن تمام انسان های کره ی خاکی بیاییم درب همه ی زندان ها را باز کنیم؟ خب خیلی تحقیر آمیز است کسی را داخل زندان حبس کنی و بگویی تو با بقیه فرق داری. اگر شأن انسانی شما اقتضای اسید پاشی و جرم و جنایت می کند بله این قصاص اهانت به همچین شأنی بوده. 

این قصه تمام شد. آمنه بخشید و رستگار شد. روسیاهی اش ماند برای مدافعان حقوق بشری که کورکورانه در جبهه ی مجرمان هم رفته اند. 

«پس اگر کسی از حق قصاص درگذرد و آن را صدقه به شمار آورد باعث آمرزش گناهان او می شود و اگر از حق خود نگذرد و خواهان قصاص باشد حاکم باید طبق مقررات الهی حکم کند؛ و هرکس بر طبق آنچه خدا فرو فرستاده حکم نکند آنانند ستمکاران»

 

 

* سوره مبارکه مائده، آیه 45

(+) نامه خواهر آمنه بهرامی به منتقدان قصاص
کلمات کلیدی :

الکسا