سفارش تبلیغ
صبا

مامانهمسر

ارسال‌کننده : در : 90/10/7 5:53 عصر

زمانی بود که پسرها فقط با دختران کوچکتر از خود ازدواج می کردند و کارشناسان هم بهترین فاصله سنی را3 تا 5 سال می دانستند. کم کم ازدواجهای با فاصله سنی کمتر رایج شد و این روزها ازدواج  دختران و پسران هم سن، عادی شده است ، البته نظر کارشناسان مسائل اجتماعی این است که با توجه به  تعداد دختران و پسران مجرد در کشور، لازم است مسئله اختلاف سن از اولویت های ابتدائی معیار انتخاب همسر نباشد تا با رایج شدن ازدواج با فاصله سنی کم و یا هم سن ، آمار ازدواج به ویژه در دختران متولد دهه 60  افزایش یابد.

شاید مسأله سن در موضوع ازدواج اهمییت چندانی نداشته باشد ، اما نمونه هایی هر چند اندک از، ازدواج  دختران با پسرانی که بیش از پنج سال از آن ها کوچکترند جای تأمل دارد.در نگاه اول این گونه تصور می شود که مشکلات چنین ازدواج هایی چند سال بعد آشکار می شود ، اما صحبت با چند دختر که در آستانه ازدواج با پسرانی  5 الی7 سال  کوچکتر بودند،از نگرانی ایشان نسبت به سرپرستی خانواده حکایت داشت.  هنوز زندگی را شروع نکرده بودند اما بار سنگین مسئولیت زندگی را بر دوش خود احساس می کردند.معتقد بودند نقش اینان همسری نیست، بلکه "مامانهمسری "است.

البته توقع نقش مادری از همسر، اختصاص به این گروه ندارد و متأسفانه در برخی پسرها دیده می شود ،اما در خانواده ای که  مرد از همسرش کوچکتر است، زنان ناخودآگاه این مسئولیت را می پذیرند.

 در نگاه اول، راه حل پیشگیری از چنین مشکلی ، خودداری از این گونه ازدواج هاست، که جای بحث دارد، اما  نکته مهم تر، توجه به ضرورت ایفای نقش های  زن و مرد در خانواده، متناسب با ویژگی های هردو جنس ،در هر شرایط سنی است.  

   
کلمات کلیدی :

الکسا