سفارش تبلیغ
صبا

مظهر نام ستار

ارسال‌کننده : گل دختر در : 89/8/8 3:10 عصر

در اردوی محیا کارگاه هم داشتیم. نوشته های زیر در کارگاه  مینی مال برگزیده شده اند که  با نام صاحبان اثر منتشر می کنم.
_________________________________

من که قد کشیدم
عروسکم کوچک ماند
خاله بازی هایم گم شدند
چادرم اما
همراه من قد کشید


کبری آسوپار

_________________________________

در خیابان
مردی به او چشمک زد
خانه که رفت
دل مردش رفته بود

 

زهرا نگهبان
_________________________________

ابروهای برداشته
صورت صاف
موهای براق
بلوز و شلوار تنگ
مراد، پسر مَش صفر کشاورز
دانشگاه تهران قبول شده است...

 

زهرا نگهبان
_________________________________

 

گفت انسان مظهر تجلی اسماء خداست
من هر روز مظهر نام ستارش می شوم
کجا دیده ای پارچه ای سیاه نور بپاشد

 

مریم پوست فروش
_________________________________

 

 
کلمات کلیدی : حجاب، محیا، اردوی دختران وبلاگ نویس، مینی مال

الکسا