سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سـؤال من، پاسخ استاد (1)

ارسال‌کننده : در : 89/5/12 4:8 عصر

چرا همیشه مردان به خواستگاری زنان می روند؟ آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن نیست؟
پاسخ استاد:
1) غریزه مرد طلب است و نیاز، غریزه زن جلوه است و ناز؛
اینکه از قدیم الایام مردان به عنوان خواستگارى نزد زن مى‏رفته‏اند و از آنها تقاضاى همسرى مى‏کرده‏اند، از بزرگترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده است. طبیعت، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. طبیعت، زن را گل و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است. این یکى از تدابیر حکیمانه و شاهکارهاى خلقت است که در غریزه مرد نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه را قرار داده است. ضعف جسمانى زن را در مقابل‏ نیرومندى جسمانى مرد، با این وسیله جبران کرده است.
خلاف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود. براى مرد قابل تحمل است که از زنى خواستگارى کند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن دیگرى خواستگارى کند و جواب رد بشنود تا بالأخره زنى رضایت خود را به همسرى با او اعلام کند، اما براى زن که مى‏خواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر در آورد تا بر سراسر وجود او حکومت کند، قابل تحمل و موافق غریزه نیست که مردى را به همسرى خود دعوت کند و احیاناً جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگرى برود.

2) مرد خریدار وصال زن است‏؛
اینکه مرد خریدار زن است مربوط به قانون آفرینش است. هر خریداری از نوع مالکیت و مملوکیت اشیاء نیست. طلبه و دانشجو خریدار علم است، متعلم خریدار معلم است، هنرجو خریدار هنرمند است. آیا باید نام اینها را مالکیت بگذاریم و منافى حیثیت علم و عالم و هنر و هنرمند به شمار آوریم؟ مرد خریدار زن است اما نه به عنوان کالا بلکه خریدار وصال زن است.
آیا این اهانت به مقام زن است یا مظهر عالیترین احترام و مقام زن در دلهاى زنده و حساس است که با همه مردى و مردانگى در پیشگاه زیبایى و جمال زن خضوع و خشوع مى‏کند و خود را نیازمند به عشق او و او را بى‏نیاز از خود معرفى مى‏کند؟ منتهاى هنر زن این بوده است که توانسته مرد را در هر مقامى و هر وضعى بوده است به آستان خود بکشاند. اکنون ببینید به نام دفاع از حقوق زن، چگونه بزرگترین امتیاز و شرف و حیثیت زن را لکه‏دار مى‏کنند؟!

این نوعى امتیاز طبیعى است که به زن داده شده و نوعى تکلیف طبیعى است که به دوش مرد گذاشته شده است. قوانینى که بشر وضع مى‏کند و به عبارت دیگر تدابیر قانونى که به کار مى‏برد، باید این امتیاز را براى زن و این تکلیف را براى مرد حفظ کند. قوانین مبنى بر یکسان بودن زن و مرد از لحاظ وظیفه و ادب  خواستگاری، بر زیان زن و منافع و حیثیت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زیان هر دو به هم مى‏زند. (1)


پی نوشت:

1. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 38 (با اندکی تلخیص و تصرف)کلمات کلیدی :

الکسا